AVG - Van Bommel Safaris
22271
page-template-default,page,page-id-22271,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

AVG

Privacyverklaring

Van Bommel Safari’s is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. 

Van Bommel Safari’s verwerkt persoonsgegevens doordat je een reisadvies en/of boeking bij ons aanvraagt. Deze gegevens verstrek je dan zelf aan ons. Deze gegevens worden in de administratie van Van Bommel Safari’s opgeslagen. Van Bommel Safari’s houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reisadvies aanvragen
Wanneer je een reisadvies aanvraagt deel je je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, het aantal personen, leeftijd van je kinderen, telefoonnummer, budget en invulling van de reis met ons. Dankzij deze gegevens kunnen wij een reisadvies doen wat aansluit bij je wensen. 

Reis reserveren
Wanneer je daadwerkelijk een reis reserveert, dan worden de reisdatum, reissom, aantal deelnemers, gegevens over de reis- en annuleringsverzekering, de voornaam, achternaam, tussenvoegsel, roepnaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, paspoortnummer, verloopdatum paspoort, thuisblijversnummer, essentiële medische gegevens en  dieetwensen van de hoofdboeker en medereizigers opgeslagen door Van Bommel Safari’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het boeken van een reis.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Bommel Safari’s deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het boeken van de reis en de vliegtickets.
  • Het verzorgen van de financiële administratie.
  • Het verzorgen van een 24/7 back-up in Nederland.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Van Bommel Safari’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@vanbommelsafaris.com

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vanbommelsafaris.com. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

• We maken een beveiligde back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanbommelsafaris.com. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We willen je erop wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!